Warning: Making changes to active plugins is not recommended. If your changes cause a fatal error, the plugin will be automatically deactivated.


LIST OF PRODUCT

LASTEST NEWS

Product

Sodium Ethyl Xanthate(NEX)

(Tiếng Việt) CTHH :C2H5OCS2Na
Xuất sứ: China/Europe
Đóng gói :850kg/wooden Box;120 kg/drum
Công dụng :Dùng trong quá trình tuyển nổi
Nếu bạn chưa có tài khoản. Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký


× 4 = 8


Email
Print