Warning: Making changes to active plugins is not recommended. If your changes cause a fatal error, the plugin will be automatically deactivated.


LIST OF PRODUCT

LASTEST NEWS

Product

Sáp P.E(Propylene Wax)

(Tiếng Việt) CTHH :CnH2n+2
Đóng gói :25 kg/hộp
Công dụng :Dùng trong sản xuất nến
Nếu bạn chưa có tài khoản. Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký


1 + = 8


Email
Print