Warning: Making changes to active plugins is not recommended. If your changes cause a fatal error, the plugin will be automatically deactivated.


LIST OF PRODUCT

LASTEST NEWS

Product

Polymer Cation

(Tiếng Việt) CTHH :(C3H5NO)n
Xuất sứ: Anh, Ý
Đóng gói :25 kg/bao
Công dụng :dùng làm chất keo tụ -hấp phụ các chất lơ lửng trong nước thải hoặc nứoc uống
Nếu bạn chưa có tài khoản. Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký


9 × = 9


Email
Print