Warning: Making changes to active plugins is not recommended. If your changes cause a fatal error, the plugin will be automatically deactivated.


LIST OF PRODUCT

LASTEST NEWS

Product

Kali Pyrophophate

(Tiếng Việt) CTHH :K4P2O7
Xuất sứ: China
Đóng gói :25 kg/bao
Công dụng :Dùng để mạ dung dịch Đồng Pyropospate không chứa Cyanide, dùng làm chất phân tán trong sơn, dùng trong thực phẩm…
Nếu bạn chưa có tài khoản. Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin bên dưới để đăng ký


5 − 2 =


Email
Print